Aquaponic Farming Technology s.r.o.

DOZRÁVÁME KE ZMĚNĚ

  • Lidská populace roste až nebezpečným tempem.
    Jak dlouho tu všichni budeme mít co jíst?
  • Konvenční zemědělství nás nejenom přestává stíhat.
    Tím, co nám zde po sobě “zanechává” svým působením, podemílá naši potravinovou soběstačnost.
  • My přesto věříme v optimistické scénáře.
    Důvodem pro to je aquaponie – spojení přírody a technologií.
  • Jak aquaponie funguje a proč do ní vkládáme tolik nadějí, vysvětluje naše výživné video.

Kdo jsme?


Jsme nová společnost s velikou vizí. Chceme pěstovat dostupné potraviny bezkonkurenční kvality a přitom nepoškozovat životní prostředí. Musíme se přizpůsobit klimatické změně a problémům, které způsobilo chování lidí v minulosti. Přinášíme nejnovější a nejmodernější způsob zemědělství.

Naše technologie byla vyvinuta v České republice. Náš výrobní proces začíná ve vlastních líhních ryb, vlastních pěstírnách sazenic, do systémů si vyrábíme vlastní krmivo pro ryby a používáme vlastní nitrifikační bakterie adaptované na naše krmivo. Jedná se o unikátní spojení technologií, které jsme vyvíjeli více než 8 let. Dnes spolupracujeme na výzkumech aquaponie s akademickou půdou a poskytujeme poradenskou činnost na celém světě. Naše činnost může mít zásadní vliv na potravinovou bezpečnost a nezávislost České republiky. Hlavně však nedrancuje a neničí životní prostředí a je naprosto bezodpadová. Všechny materiály, které používáme, jsou recyklovatelné, odbouratelné nebo přírodní. Nejedná se o žádný transfer technologií z jiných podnebí a podmínek, proto naše technologie funguje.

Máme mezi sebou největší mezinárodně uznávané odborníky na aquaponii. Tento komplexní aquaponický projekt nemá na světě obdoby. Jsme budoucnost farmaření. Future Farming.

VYJÁDŘENÍ MAJITELŮ

- Martin Podoba - 

Jednatel, analytik, ekonom
společnosti Future Farming

Projekty aquaponických farem financujeme z několika různých zdrojů. U majoritní části projektů využíváme podílové investory. Ti si od nás nakoupí potřebné vybavení, o které se po dobu 20 let v našich či prostorách investora staráme. Tato forma spolupráce nám přináší jak příjmy z prodeje technologií, tak samotné produkce farmy. Důležité je zmínit, že náš hlavní byznys je provozování našich farem a prodej potravin. Velkou výhodou pro nás je, že nám při této formě investování nevznikají žádné investiční náklady, ale pouze provozní náklady. Na ty také poskytujeme kapitál.

Velké projekty farem spoluvlastníme s privátními investory. Zde se dělíme o zisk i náklady – například na pořízení potřebných nemovitostí, aquaponických technologií, násady a krmení pro ryby nebo výsadby zeleniny. Know-how samozřejmě zůstává pod naší značkou. Do budoucna nám tato forma spolupráce dává největší smysl a investor dosáhne na nejzajímavější zhodnocení svého kapitálu. 

Do projektů aquaponických farem se mohou zapojit i menší soukromí investoři, kteří potřebují například doplnit své investiční portfolio o alternativní sektor. Aby mohli do našich projektů investovat, připravili jsme pro ně takzvané zelené dluhopisy. K financování našich projektů využíváme také bankovní kapitál. Dluhopisový a bankovní kapitál slouží především k financování provozu farem.

- Michal Fojtík -

Jednatel,
odborník na aquaponii

"Aquaponie mění perspektivu na pěstování potravin. Už nepotřebujete velké pozemky, pole a lány. Vše, co je pro aquaponické „farmaření" nutné, je prostor od 8 m2, s přívodem elektrického proudu.

Po zapojení systému pouze doplňujete 100% přírodní živiny a celou sestavu jednoduše ovládáte, protože je plně automatizovaná. Výsledkem pro vás bude ta nejchutnější zelenina a ovoce, co jste kdy jedli. A jako bonus doplněné tu a tam chutnou rybou.“

Fotogalerie

AQUAPONIE 
V MÉDIÍCH

Jedna farma o rozloze 1 000 m2 vypěstuje stejný objem potravin jako 18 000 m2 pole a 20hektarový rybník.

Naše vize

Cílem je poskytovat komplexní služby v oblasti aquaponie a neustále se zlepšovat díky kladení důrazu na vývoj, kterému se věnujeme ve vlastním vývojovém centru. Každý systém, který postavíme, je námi také zprovozněn a následně udržován plně funkční.

Ke každé zakázce přistupujeme zodpovědně. Kromě služeb jako je vzdálený přístup pro kontrolu kvality vody, profesionální sledovací systém kontroly, kvalitní krmivo pro ryby vlastní výroby a záruky na funkčnost celého systému, zajišťujeme smluvně dlouhodobý odbyt produktů námi postavených farem, díky čemuž tak zabráníme přesycení trhu a poklesu výkupní ceny zeleniny.

Aquaponic Farming Technology s.r.o. - Aquaponic I.

Finance z emise vydané na společnost Aquaponic Farming Technology s.r.o. plánujeme využít zejména na nákup pozemků, budov, technologií a vybavení aquaponických farem, které stavíme v České republice i zahraničí.

Emise: 100 000 000 Kč
Forma: Cenné papíry na řad
Minimální hodnota: 50 000 Kč
Splatnost: 28. 2. 2026
Frekvence vyplácení: Kvartálně
Úrok: 6,4 % p.a.

Aquaponic Farming Technology s.r.o. - Aquaponic II.

Finance z emise vydané na společnost Aquaponic Farming Technology s.r.o. plánujeme využít zejména na nákup pozemků, budov, technologií a vybavení aquaponických farem, které stavíme v České republice i zahraničí.

Emise: 2 000 000 €
Forma: Cenné papíry na řad
Minimální hodnota: 2 000 €
Splatnost: 28. 2. 2026
Frekvence vyplácení: Kvartálně
Úrok: 6,4 % p.a.

DokumentyMezitímní účetní závěrka ke dni 31. 8. 2020 včetně zprávy auditora


Řádná účetní závěrka ke dni 31. 12. 2019 včetně zprávy auditora


Oznámení investorům


Dosud nebyla zveřejněna žádná oznámení.

cross menu